Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on poistaa, lieventää tai ennaltaehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja vuorovaikutuksen pulmia. Puheterapia sisältää muun muassa myös lasten vanhempien ja muun lähiympäristön ohjauksen. Puheterapiaa voi antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti.

Puheterapia voi olla asiakkaasta tai asiakasryhmästä riippuen erilaista. Puheterapian lähtökohta on aina asiakkaalle laadittu kuntoutussuunnitelma. Yhdessä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa laaditaan puheterapian tavoitteet. Puheterapia toteutuu säännöllisinä puheterapiatapaamisina, joihin asiakkaan kanssa työskentelyn lisäksi sisältyy myös lähi-ihmisten kanssa ohjaamista.