Tietoa minusta

Kuka olen ja miten työskentelen?

Nimeni on Assi Rohiola. Opiskelin puheterapeutiksi Helsingin yliopistossa, mistä valmistuin vuonna 2016. Valmistumisesta lähtien toimin puheterapeuttina
yksityisessä puheterapiayrityksessä pääkaupunkiseudulla.

Nykyisin toimin yksityisenä puheterapeuttina Raumalla. Työskentelen yksityisenä puheterapeuttina, koska haluan keskittyä lasten kuntoutukseen pitkäaikaisesti sekä
olla tiiviissä yhteistyössä perheiden ja muiden lähiympäristöjen kanssa.

Työssäni pidän erityisen tärkeänä sitä, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja saa ilmaista omaa tahtoaan ja mielipiteitään – kommunikointikeinoista ja -valmiuksista riippumatta. Koen työssäni myös tärkeäksi toimivan, avoimen ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luomisen asiakkaan sekä hänen lähi-ihmistensä kanssa. Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella.

Työskentelen mieluiten lasten kanssa, minkä vuoksi valtaosa asiakkaistani on lapsia. Työskentelen muun muassa puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymän tai kielellisen erityisvaikeuden, äännevirheiden, laaja-alaisten kehitysviivästymien ja autismin kirjon lasten kanssa. Erityisesti olen kiinnostunut kontaktin ja vuorovaikutuspulmien kuntouttamisesta.

Käytän työssäni puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC). Tällaisia ovat esimerkiksi kuvat, kommunikointikansio, kuvataulut, tukiviittomat ja nopea piirtäminen.

Millainen koulutus minulla on?

Olen laillistettu puheterapeutti, FM (Helsingin yliopisto 2016). Teen puheterapiatyötä asiakkaitteni kanssa suomen kielellä, mutta lähiympäristöjä voin ohjata myös englanniksi.

Minulla on voimassa oleva ensiapukoulutus (EA1). Lisäksi olen suorittanut seuraavat koulutukset:

 • 10/2016 – Oral Placement Therapy 1
 • 2/2017 – PRT (Pivotal Response Training)
 • 8/2017 – Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
 • 6/2019 – Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen
 • 10/2019 – Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop (osa 1)
 • 11/2019 – Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus
 • 3/2020 – Etäpuheterapiaa! –verkkokoulutus
 • 4/2020 – Etäpuheterapian materiaalit ja harjoittelu
 • 10/2019–5/2020 – OIVA-klinikan valmentajakoulutus
 • 11/2020 – Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille
 • 9–12/2020 – Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen
 • 4/2021 – Neurologisiin sairauksiin ja vammoihin sekä tavallisimpiin syndroomiin liittyvät syömisvaikeudet
 • 5/2021 – Autismin kirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisongelmat
 • 5/2021 – Erilaisia lähestymistapoja lasten syömisvaikeuksien kuntoutuksessa
 • 9/2021 – Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja (osa 2)
 • 3–4/2022 – Vuorovaikutuksen pulmien kuntouttaminen autismin kirjon asiakkaalla