Työskentelen puheterapeuttina lasten ja nuorten kanssa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Toimin Raumalla, Eurassa, Eurajoella, Huittisissa, Kokemäellä, Laitilassa, Pyhärannassa ja Säkylässä.

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian palveluntuottaja Läntisen vakuutuspiirin alueella. Terapia voi olla Kelan, kunnan tai asiakkaan itse kustantamaa.

Lapsen ehdoilla

Minulle on tärkeää antaa puheterapiaa lapsen ehdoilla ja hänen kiinnostuksen kohteidensa kautta. Kun puheterapia on lapsen mielestä kivaa, syntyy onnistumisille ja onnistumisen kokemuksille parhaat edellytykset.

Yhdessä läheisten kanssa

Aktiivinen yhteistyö lapsen perheen ja esimerkiksi päiväkodin tai koulun kanssa on tärkeä osa puheterapiakuntoutusta. Yhteistyön avulla puheterapian myötä opitut asiat saadaan siirtymään myös osaksi lapsen arkea.